What to expect

Bedankt voor het bezoeken en bekijken van onze website. In deze pagina beschrijven wij wat de werkwijze van Software Matching is.

Customer Journey

Voor het proces van start gaat voor het zoeken naar de beste oplossing voor u begint het met vaststellen van de customer journey. De customer journey wordt samen met u opgesteld via de Agile werkwijze en is voor zowel u als uw klanten.

Requirements/features

De wensen die naar voren gekomen zijn kunnen beschreven worden in een requirements/features document. Dit document beschrijft tot in detail uw wens. Hierbij moet u denken aan bepaalde functionaliteit die u nodig heeft in de software of het gebruiksgemak van software.

Software Matching zal in één of meerdere sessies dit document voor u opstellen en voor u helder krijgen wat uw wens is. Vervolgens zal Software Matching dit document aanbieden ter review zodat u het ook eens bent met het document. Hierin wordt uw mening, eerlijkheid en oprechtheid op prijs gesteld.

User Experience design + workflow

Wanneer u uw requirements helder heeft dient er een user experience design en workflow gemaakt te worden. Hierbij moet u denken aan bepaalde afbeeldingen in de software of in e-mails/brieven die naar uw klant toe moeten. Ook wordt er beschreven hoe uw bedrijfsproces het beste past in uw potentiële software.

Software Matching zal in één of meerdere sessies dit voor u opstellen en voor u helder krijgen wat uw functionele wensen zijn. Vervolgens zal Software Matching dit design aanbieden ter review zodat u het ook eens bent met het design. Hierin wordt uw mening, eerlijkheid en oprechtheid op prijs gesteld.

Marktonderzoek naar leverancier

Wanneer uw wensen (zowel de requirements/features als het user experience design) voor u helder zijn dan gaan wij voor u op de markt onderzoeken wat uw opties zijn. Wij zullen offertes opvragen bij software leveranciers en hier de eerste schifting in doen tussen potentiële en niet potentiële leveranciers.

Software Matching zal vervolgens met een rapport naar u toe komen om u vervolgens een helder advies te geven over de voor u te maken keuze. Hierin wordt uw mening, eerlijkheid en oprechtheid op prijs gesteld.

Projectmanagement

Wanneer u een keuze heeft gemaakt in de software leverancier gaat de leverancier aan de hand van de door ons opgestelde requirements/features en het user experience ontwerp de software bouwen. Dit dient in de meeste gevallen binnen een bepaald tijdsbestek gedaan te worden en wij kunnen voor u zowel de tijd bewaken als het proces bewaken dat u uiteindelijk een zo’n goed mogelijk eindproduct krijgt.

Software Matching zal u in regelmaat voorzien van een update en hierbij ook aangeven of de deadline nog haalbaar is. Hierin wordt uw mening, eerlijkheid en oprechtheid op prijs gesteld.

Testen eindproduct

Wanneer de software leverancier vervolgens een product heeft afgeleverd kunnen wij voor u testen of u uw bedrijfsprocessen kunt uitvoeren in de software en of de software voldoet aan de eisen.

Software Matching voorziet u van een helder advies of het product geaccepteerd kan worden of dat het product terug moet naar de leverancier. Hierin wordt uw mening, eerlijkheid en oprechtheid op prijs gesteld.

Implementatiemanagement

Wanneer uw product klaar is en goed is bevonden kan het product worden geïmplementeerd. Implementeren van software in een bestaande onderneming vereist een juiste planning en timing.

Software Matching kan deze last van u dragen en de implementatie voor u managen. Wij zullen u voorzien van een heldere planning met een regelmaat van updates. Hierin wordt uw mening, eerlijkheid en oprechtheid op prijs gesteld.

Escalatiemanagement

Wanneer u uw product in gebruik heeft genomen kunnen er zich meerdere incidenten plaatsvinden. In het contract dat u heeft afgesloten met de leverancier heeft u ook meerdere afspraken gemaakt over een support model. Hierin kan de leverancier wel eens zijn afspraken niet in nakomen.

Software Matching zal er voor u voor zorgen dat de leverancier zijn afspraken weer gaat nakomen op grond van het contract dat door u en de leverancier is afgesloten. Hierin wordt uw mening, eerlijkheid en oprechtheid op prijs gesteld.